1662720832792_saunahattu%2020220710_120735%20(22)-me.jpg

Sau­na­ha­tun valinta

Jotta sau­na­hat­tua voi kutsua sau­na­ha­tuk­si niin sen ma­te­ri­aa­lin tulisi täyttää kaikki seuraavat omi­nai­suu­det

Sau­na­ha­tun omi­nai­suu­det:

- Hen­git­tä­vä luon­non­ma­te­ri­aa­li

- Luon­nos­taan an­ti­bak­tee­ri­nen

- Läm­pö­eris­tä­vä

- hajua,
- kosteutta ja

- likaa hylkiviä lisäksi

- se on pa­lo­tur­val­li­sin ma­te­ri­aa­li, villan syt­ty­mis­pis­te on kaksi kertaa korkeampi kuin puun tai pellavan.


Nämä kaikki omi­nai­suu­det löytyvät lam­paan­vil­las­ta.


Itselle myös tärkeä seikka, että ma­te­ri­aa­lin saa ko­ti­maas­ta ja on eläinten hy­vin­voin­nin takeen sivutuote.


Tällöin mikä parasta on se, että huo­vu­te­tun hoidoksi riittää tuuletus.


Lisäksi villa maatuu muu­ta­mis­sa vuosissa ja sitä voi käyttää, vaikka kuo­ri­ke­kat­teen tavoin.

Sau­na­ha­tun valintaan olen luonut erillisen sau­na­hat­tu.info sivun, jossa kerron hyvistä ja huonoista sau­na­hat­tu ma­te­ri­aa­leis­ta, koon va­lin­nas­ta ja hoito-ohjeista laajemmin.

by itu - sau­na­hat­tu­kaup­pa.fi

Koivukuja 15

38460 Sastamala


040 - 37 151 30

byitu.fi(@)byitu.fi

byitu.fi

saunahattukauppa.fi

saunahattu.info

2369855-2


Copyright & layout (c) by itu 2022

Au­kio­loa­jat

Ennakkoon sopimalla koska:

Saunahattukauppa toimii kotini yhteydessä, noin kaksi saman seurueen henkilöä kerralla (kyseessä pieni Saunahattukauppa n. 10 m²)